بایگانی برچسب: هنر کاربردی

سرامیک

تم نمایشگاه چه اهمیتی دارد   مدتها است داشتن یک تم  برای نمایشگاه امری متداول و جز ضروریات است. به دلیلی که تم ها در باروری بیشتر و کارایی بیشتر نمایش های امروز دارند از جهات گونا گونی مسیله تم و دون مایه یک نمایش قابل بررسی است. تم در …

توضیحات بیشتر »