بایگانی برچسب: نقاشی زیر لعابی روی بدنه سرامیک سفید

آموزش نقاشی زیر لعابی

نقاشی زیر لعابی یکی از قدیمی ترین تکنیکهای نقاشی روی سفال و سرامیک نقاشی زیر لعابی بوده است. تقریبا نود درصد نقاشی هایی که در تاریخ سرامیک ایران دیده می شود نقاشی زیر لعابی هستند. به عنوان نمونه می توان به سفالینه های نیشابور برای قرن های 3تا 4 هجری …

توضیحات بیشتر »