بایگانی برچسب: لعاب اکسید کبالت

ترم نهم آموزش :لعاب ۲مقدماتی

ترم نهم آموزش سفال: لعاب ۲

ترم دوم  لعاب مقدماتی اهداف این ترم در این ترم،  هدف آشنایی با اکسید های فلزی رنگهایی که این اکسیدها فلزی در لعاب ایجاد می کنند شرایطی که هر اکسید فلزی رنگ زا رنگ خود را بروز می دهد. تفاوت اکسید های فلزی نسبت به استین ها در لعاب   …

توضیحات بیشتر »