ترم پنجم آموزش سفال: چرخ ۲

ترم پنجم آموزش سفال: چرخ ۲

ترم دوم آموزش سفالگری با چرخ

فرم‌هایی که در این ترم آموزش داده می شوند (هر جلسه فرم‌های جلسه قبل تراش داده می شود)

  • بشقاب

برخلاف تصور عموم که فکر می کنند ساختن بشقاب راحت است یکی از سخت ترین فرمها در کل سفالگری با چرخ ساخت بشقاب با چرخ سفالگری است.

زیرا در هر مرحله از کار به خاطر وسعت فرم احتمال ترک خوردن فرم زیاد است.

وساخت آن با فرمهایی که تا به حال ساخته اید فرق دارد.

چانه گل بعد از مرکز شدن باید تخت شود که خود این کار بسیار سخت است که چانه گل را تخت کنید بدون انکه چانه گل لنگ شود.

بعد از آن باید سوراخ کنید که اندازه سوراخ کردن در این تکنیک با فرمهای دیگر فرق دارد.همچنین باز کردن گل متفاوت است .سرعت چرخ تعیین کننده است.

برش کار بعد از ساخت ضرروری است .

نگهداری فرم تا حالت چرمینگه نگران کننده است.

تراش بشقاب با فرمهای دیگر کمی متفاوت است و حتی بعد از تراش بر خلاف فرمهای دیگر باید به آرامی خشک شود.

در حیت پخت باید صاف در کوره قرار گیرد در غیر این صورت به خاطر وسعت کار فرم تاب برنی دارد.

  • ظرف پایه دار

منظور از ظرف پایه دار ظرفهایی با پایه های بلند است که بایستی پایه ظرف را جدا ساخت و به خود ظرف با لعاب .وصل کرد .

در این درس هماهنگی بصری که پایه ظرف با خود ظرف دارد موضوع اصلی است زیرا فرمها جدا گانه ساخته می شوند و ین باعث می شود فرم یکپارچه دیده نشود و باعث نا هماهنگی پایه و ظرف شود.

البته این نا هماهنگی برای کل ظروفی پیش می آید که ظرف دو تکه هستند و جدا گانه ساخته می شوند و بعد اسنبل می شوند .

این اتفاق در ساخت درها نیز می افتد .

  • سه نوع در

همه ظروف می توانند در داشته باشند به دلایل مختلف.

مثلا برای عدم دسترسی به مظروف.

حفظ مواد داخل ظرف

پخت مواد داخل ظرف

همه اینها دلایلی هستند که برای ظروف در ساخته می شود.

درهای سرامیکی بایستی بر روی ظرف به خوبی قرار بگیرند و با تکان دادن ظرف در سر نخورد برای همین درها طوری ساخته می شوند که در ظرف بر روی ظرف کاملا جفت شود و به راحتی نیفتد.

  • در نوع اول

طرف آمادگی برای پذیرش در را ندارد

  • ظرف نوع دوم

ظرف آمادگی برای پذیرش در را دارد

این ظروف برای مظروفهایی استفاده می شوند که نمیخوتاهند مظروف به راحتی از ظرف خارج شود مانند قوری یا قندان.

  • در نوع سوم

اندازه گیریهای دقیق نوع اوا و دوم را ندارد و ساده تر است در این ظرف ظرف یک لبه بلند و باز دارد مه در ممیتواند هر قسمت لبه ظرف قرار بگیرد.

 

ظرف در دار

درباره ی آموزشگاه نسیم آرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.