آموزش نقاشی زیر لعابی

نقاشی زیر لعابی

یکی از قدیمی ترین تکنیکهای نقاشی روی سفال و سرامیک نقاشی زیر لعابی بوده است.

تقریبا نود درصد نقاشی هایی که در تاریخ سرامیک ایران دیده می شود نقاشی زیر لعابی هستند.

به عنوان نمونه می توان به سفالینه های نیشابور برای قرن های 3تا 4 هجری قمری نام برد.

در این سفالینه ها خطوط کوفی که روی سفالها اجرا شده است به صورت نقاشی زیر لعابی اجرا شده اند.

ولی نقاشی زیر لعابی قدمتی دیرینه تر دارد.

نقاشی زیر لعابی نیشابور

در نقاشی زیر لعابی هنرمند با رنگهای که مخصوص لعاب هستند روی بدنه سرامیکی اول نقاشی می کشد بع د از آن روی نقاشی را با یک لایه لعاب بی رنگ ترانس سفاف می پوشاند.

این کار باعث می شود نقاشی هیچ آسیبی نبیند و به خاطر همین نقاشی زیر لعابی یکی از مقاومتزین نقاشی ها در طول تاریخ بوده است و خواهد بود.

این مقاومت نقاشی زیر لعابی را با نقاشی رو لعابی مقایسه کنید که به مرور زمان از بین می رود ولی آثار نیشابور بعد از قرنها هنوز هم کاملا نقاشی هایی واضح و سالمی را دارند.

انواع نقاشی زیر لعابی

البنه بعد از پخت نقاشی زیر لعابی شما به سختی می توانید نوع نقاشی زیر لعابی را متوچه شوید چون انواع نقاشی زیر لعابی در نتیجه کار تاثیر چندانی ندارد بلکه این تنوع در حین اجراست.

در واقع انواع نقاشی زیر لعابی به هنر مند سرامیست این اجازه را می دهد که راحتتر کار کند.

و در نتیجه فقط کمی تاثر انواع نقاشی در اثار اصلی را می توانید ببینید (به استثنای نقاشی زیر لعابی روی بدنه خام).

نقاشی زیر لعابی به دو دسته زیر تقسیم می شود

 • نقاشی زیر لعابی روی بدنه خام

 • نقاشی زیر لعابی روی بدنه بیسکویت

خود نقاشی زیر لعابی روی بدنه خام به دو دسته

 • نقاشی زیر لعابی روی بدنه خام سفید
 • نقاشی زیر لعای روی بدنه خام رسی

تقسیم می شود.

خود نقاشی زیر لعابی روی بدنه خام به تکنیکهای زیر تقسیم بندی می شود.

نقاشی زیر لعابی

 • نقاشی زیر لعابی اسگرافیتو

نقاشی زیر لعابی

 • نقاشی زیر لعابی رنگ روی رنگ

نقاشی زیر لعابی

 • نقاشی زیر لعابی توری چاپ سیلک

 • نقاشی زیر لعابی شابلون

خود نقاشی زیر لعابی روی بدنه بیسکویت به دو دسته

 • نقاشی زیر لعابی روی بدنه بیسکویت که نقاشی پخته می شود
 • نقاشی زیر لعابی روی بدنه بیسکویتی که نقاشی پخته نمی شود

تقسیم می شوند.

 

و باز هر کدام از این دو به دو دسته

 • بدنه سفید سرامیکی
 • بدنه رسی سرامیکی

تقسیم می شوند.

و در نهایت تقسیم بندی دیگری برای نوع لعاب نهایی که روی نقاشی اعمال می شود وجود دارد.

نقاشی زیر لعابی با ترانس رنگی

 • نقاشی زیر لعابی با ترانس بی رنگ

 • نقاشی زیر لعابی با ترانس رنگی

که در اینجا با اکسید های فلزی لعاب را رنگی می کنیم.

 

 

درباره ی آموزشگاه نسیم آرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.